sci-hub进不去的,可以试试这些最新sci-hub免费入口

sci-hub进不去的,可以试试这些最新sci-hub免费入口,Scihub崩了大部分,这几个网站可以试试,但是也有崩的时候,可以这几个换着用。

sci-hub免费入口

www.sci-hub.yt/

www.sci-hub.ru/

www.sci-hub.ren/

www.sci-hub.ee/

小编点评:

目前第1个网址最好用